MindfulWork

Empowerment på vej til selvforsørgelse!

Intensiv indsats til kvinder med symptomer på udbrændthed, stress, angst, kroniske smerter og funktionelle lidelser

I september 2015 var der 70 procent flere kvinder end mænd i ressourceforløb. Det svarer til, at 19 ud af 30 personer i et gennemsnitligt jobcenters venteværelse er kvinder.

Ligestillings- og arbejdsmarkedsforsker Karen Sjørup fra Roskilde Universitet vurderer at årsagen skyldes at:

“Kvinder kan umiddelbart se mere velfungerende ud end mænd, der har en mere synlig arbejdsskade.”

Som socialrådgiver og jobcoach, såvel i sygedagpenge indsatsen og den beskæftigelsesrettede indsats, tilbyder jeg rådgivning, individuelle- og gruppeforløb for fysisk og psykisk udfordrede og sygemeldte kvinder.

Min erfaring er, at kvinder med en høj jobidentitet, som modtager offentlig forsørgelse, ofte befinder sig i et identitets vakuum – med uafklarethed omkring psykisk og fysisk helbred, og usikkerhed omkring personlig formåen og fremtidig forsørgelse.

Brobygning mellem mentale/fysiske udfordringer og arbejdsmarkedets krav

Midt i en personlig og social transition kan det være svært at honorere kravene til den virksomhedsrettede indsats. Jeg har set flere kvinder give op på halvvejen midt i en virksomhedspraktik, hvorefter risikoen for marginalisering og varig offentlig forsørgelse øges.

Kvinder med udbrændthed, stress, angst, kroniske smerter og funktionelle lidelser, kan opleve stærkere symtomer, når der ikke skabes forbindelse mellem oplevelse, mening og handling.

I visse situationer, er der personlige og sociale faktorer i spil og på spil, som ikke er afdækket og oplyst tilstrækkeligt. Faktorer der er afgørende, såvel for borgerens retssikkerhed og for beslutningen om den optimale indsats.

Det er derfor nødvendigt at give kvinder på kanten af arbejdsmarkedet et specifikt og mere individuelt tilbud, der for alvor giver empowerment og brobygning tilbage til arbejdsmarkedet.

Det kan og skal vi gøre bedre i den virksomheds rettede indsats!

Den gode nyhed er, at det aldrig er for sent. Der KAN gøres noget, men al bevidst forandring kræver ressourcer og bevidst handling.

Neuroscience og den nyeste neuropsykologiske forskning peger på, at omdrejningspunktet for varig forandring ligger i vores mind-set.

Tidligere oplevelser, tanker, ord og handlinger, danner grundlag for vores vanemæssige tænkning, og dermed bliver det også de samme udfordringer, der kontinuerligt kommer til at spænde ben.

Mental + fysisk sundhed = vækst

Vi kan tage ved lære af den neuropsykologiske viden, i særdeleshed i den sociale indsats, til gavn for både individ og samfund. Vi skal forstå at intet er stationært, og at der altid er potentiale for udvikling.

Når vi bevarer fokus på individets potentiale, kombinerer neuropsykologisk viden med medicinsk viden og diagnostik, så skaber vi en helheds orienteret tværfaglig indsats, der for alvor gør en forskel.

Det er et spørgsmål, om vi altid ser potentialet – og handler på det!

Vil vi investere i den enkelte og arbejde med potentialet, i den tid det er nødvendigt?

Tør vi facilitere en proces, der kommer tæt på individet, og udfordrer lige præcis dét, der skaber en varig værdi og forandring?

Min målsætning er, at kvinder på kanten af arbejdsmarkedet skal have langt mere individuelle og målrettede tilbud, for at kunne se, mestre og handle på nye muligheder i den virksomhedsrettede indsats, på vejen til selvforsørgelse.

Jeg har 25 års erfaring med mental træning, kropsbevidsthed og ressource udvikling. Jeg skaber resultater gennem en humanistisk tilgang og en helt enkel metode.

Socialrådgiver og MBSA Ressourcementor for kvinder/

Jette Aarestrup Mortensen